مزیت های پرنده آبی بودن

فرصت های زیادی برای رشد کردن وجود دارد؛ که ما را قادر می سازد به رویاهای خود برسیم.

۱ - آموزش‌های حرفه‌ای و پیوسته‌‌

زیر ساخت منسجم و حرفه ای سیستم آموزشی کوانتوم پشتیبان قدرتمند رشد مهارت های پرنده های آبی از دانش کسب و کار تا فروش حرفه ای، از مباحث تئوری تا عملی و توانایی مدیریت کردن تیم ها است. از آنجایی که رسالت ما حمایت از رشد جوانان ایران است با فراهم کردن دانش مکتوب چگونگی انجام کارها، آموزش‌های تئوری و تمرین‌های عملی مربوط به کسب و کار، مشاوره و راهنمایی حین کار، مهارت‌های فروش، طراحی دوره‌های حرفه ای و موارد دیگر گام به گام پرنده‌های آبی را همراهی می کنیم تا هر کدام به تنهایی توان پرواز داشته باشند.
پلتفرم رشد پرنده‌های آبی

آموزش اساس پیشرفت
WING

Work & Business
مهارت‌های فروش و کار
آموزش‌های تئوری، تمرین های عملی و دوره های تخصصی
 • آموزش های فروش و بازریابی
 • شناخت مشتری و مطالعه موارد واقعی
 • آموزش حین کار بر اساس وجود مربی و پرنده‌آبی ارشد
Image Consulting
خلق تصویر ذهنی
تنظیم، آماده سازی و خلق تصویر ذهنی
 • دوره استراتژی ساخت تصویر ذهنی
 • مشاوره های گفتاری
 • برند شخصی برای ساخت تصویر ذهنی
New Specialist
تخصص های جدید
دوره های غنی سازی؛ طراحی استراتژی و برنامه ریزی فروش
 • برنامه ریزی فروش
 • محتوای آموزشی چگونگی انجام کار
 • سخنرانی‌هایی از متخصصین فروش
Great Leader
رهبران بزرگ
فرآیندهای تقویت رهبری جوانان برای مدیریت سازمان
 • آداب کسب و کار
 • سخنرانی های اختصاصی اسنواکووی
 • تمرین مدیریت سرمایه های انسانی

۲ - سیستم و شبکه فروش متمایز

سیستم و شبکه فروش متمایز پرنده‌های آبی منجر به تغییر الگوهای کسب و کار شده است و زمینه را برای لذت بردن از رشد فراهم کرده است. تجربه سیستم فروش هوشمند و شبکه ی پشتیبانی گسترده پرنده‌های آبی، سازمان خدمات پس از فروش که با صمیمت در کنار مشتریان قرار دارد و تکیه بر زیر ساخت هولدینگ شماره یک تولید لوازم خانگی کشور زمینه ی تغییر در الگوهای صنعت را مهیا کرده است. اکنون؛ قدرت برتر کوانتوم، قدرت شماست.

پشتیبانی هوشمند و سیستمی

ابزار‌هایی برای تسهیل فعالیت‌ها
استفاده از ابزار‌های هوشمند برای
تسهیل فعالیت‌های پرنده‌های آبی
ارتقاء مهارت‌های شغلی و فردی
توانمد سازی پرنده‌های آبی جهت
ارتقاء از یک فروشنده به مشاور زندگی سالم
همکاری بین ‌المللی
استفاده از دانش و تجربه شریک کره‌ای(کووی)
تکیه بر زیرساخت گروه صنعتی انتخاب(اسنوا)

تقویت توانایی‌ها مبتنی بر اعتماد در شبکه‌ی انسانی

برنامه به اشتراک گذاری دانش
به عنوان همراهانی که با هم رشد می کنند نه به عنوان رقبا؛ با به اشتراک گذاردن دانش خود
از مربی‌گری تا راهبری تیم
از گامهای نخستین تا مدیریت تیم به مانند رهبری قوی؛ با فراهم کردن حمایت های متنوع
شفافیت در محور رشد
فرآیند‌های شفاف در جهت رشد فردی و ارتقاء سازمانی

۳ - بهره‌ی مستقیم از تلاش‌های فردی

درآمد، پاداش و مزایای متفاوت درست به اندازه‌ی تلاش و پیگیری های هر فرد؛
بنابر این من می توانم بالاترین ها را دریافت کنم درست به اندازه لیاقتم
بالاترین رضایت را برای شما با سیستم پاداش ها و جوایز دوره‌ای و منظم فراهم کرده ایم
برنامه های خود را به گونه ای تنظیم کنید که علاوه بر حس رسیدن به هدف و موفقیت، بالاترین لذت را از درآمد خود داشته باشید
بسته به توانایی و تلاش شما بالاترین درآمد از طریق سیستم پاداش‌های کوانتوم

پوررسانت از فروش (۸ عدد محصول)
پاداش نفرات برتر
هزینه های حمایتی

۳,۶۰۰,۰۰۰

تومان
*درآمد فوق به طور مثال و بصورت میانگین برای یک پرنده آبی در ماه سوم سال 1397 محاسبه شده است

۴ - فرهنگ سازمانی جوان‌گرا و ساعت کاری منعطف

در یک سازمان جوان‌گرا امکان حفظ تعادل میان زندگی و کار و ایجاد زمان کاری منعطف برای پرسنل آن وجود خواهد داشت. فرهنگ جوان‌گرا و فضای منعطف کاری اسنواکووی باعث می شود تا جوانان هارمونی داشتن کاری لذت بخش در کنار زندگی شاد را توامان تجربه کنند.
نخستین فرهنگ سازمانی

تنوع

حمایت از فعالیت های فرهنگی از طریق پشتیبانی فعالیت های گروهی و حل تعارضات و مسائل از طریق ارتباط با یکدیگر
دومین فرهنگ سازمانی

با یکدیگر

دریافت جوایز و پاداش های فعالیت جمعی به صورت فصلی از طریق اشتراک گذاری و تلاش های تیمی
سومین فرهنگ سازمانی

بهره‌وری

فرهنگ جلسات تیمی برای بالابردن بهره‌وری و کار موثر که پیشرفت در کارها راه به همراه دارد
چهارمین فرهنگ سازمانی

زمان کاری منعطف

سیستم مدیریت زمان کاری منعطف، جلسات صبحگاهی کاری و گزارشات منظم عصرگاهی از فعالیت های روزانه
وارد چالش شو
Error
Whoops, looks like something went wrong.